Nackdelar med PVC-fönster

nackdelar med pvc-fönsterPVC-fönster är populära av många goda skäl men de är definitivt inte utan sina nackdelar. Dessa nackdelar kan ibland vara så pass stora att man definitivt bör välja en annan typ av fönster, även om det blir dyrare. Naturligtvis har inte PVC-fönster enbart nackdelar utan även fördelar men det är oftast bättre att känna till vad som kan vara mindre bra med ett fönster än vad som är bra. Om det som PVC-fönster inte klarar lika bra som exempelvis träfönster är det som man tycker är den viktigaste egenskapen hos ett fönster, ja då ska man helt enkelt välja ett träfönster i stället.

Utseendet
PVC-fönstrens utseende är en av de saker som oftast brukar framhållas som en av dess stora nackdelar. PVC är en plast och plast har ju ett inte speciellt bra rykte vad gäller utseende. För trähus i äldre stil, eller trähus som helt enkelt är gamla, så passar PVC-fönster sällan bra in utseendemässigt och bör därför undvikas – där är det träfönster som gäller. Visst handlar utseende mycket om tycke och smak, men konsensus är ändå rätt så klar vad gäller PVC-fönster – träfönster är i princip alltid snäppet snyggare. Utseendet är den vanligaste invändningen som görs mot PVC-fönster, även om deras ”fulhet” i allmänhet överdrivs en hel del.

Det finns även en vanlig föreställning att PVC gulnar med tiden eftersom det inte står emot UV-strålning så bra. Detta är delvis sant; speciellt äldre PVC-fönster har en tendens att gulna. Men vad gäller moderna PVC-fönster så ska detta inte vara ett problem; de är helt enkelt tåligare mot UV-strålning och ska inte gulna.

Miljön
Den andra vanligaste invändningen mot PVC-fönster gäller miljön. PVC är ju en plast, det går inte att komma ifrån, och plast är väl knappast speciellt miljövänligt? Ja och nej: det hela är lite mer komplicerat än så. Teoretiskt så är PVC-fönster riktiga miljöbovar, men inte nödvändigtvis i praktiken. Vad gäller själva tillverkningsprocessen så har undersökningar visat att den, faktiskt, inte är nämnvärt miljöfarligare än den för träfönster. Så i det avseendet är det obefogat att säga att PVC-fönster skulle vara extra miljöfarliga.

Men det är extremt viktigt att PVC-fönster återvinns korrekt när de tjänat ut. Det är där den riktiga miljöfaran finns. Om PVC-fönster inte tas om hand på rätt sätt (t. ex. genom att de bränns) så leder det till kraftigt negativ miljöpåverkan. På så vis så kan PVC-fönster vara riktiga miljöbovar.

Renovering
Ett problem med PVC-fönster är att även om de har lång hållbarhet så är det svårt eller omöjligt att renovera dem om de skulle skadas. Träfönster kan slipas för att sedan målas och lackeras om, vilket gör att de kommer att se ut som nya. Det fungerar inte på PVC-fönster där man i stället för det mesta är tvungen att byta ut det helt och hållet. På samma sätt går det inte att måla om PVC-fönster om man vill ha en ny färg på dem – de är som de är. PVC-fönster är helt enkelt inte riktigt lika flexibla som träfönster.