Nackdelar med olja & pellets

Det finns många sätt att värma upp sin bostad på idag och två stycken som är vanliga är med oljepanna eller genom att bränna pellets. Båda dessa två metoder har stora nackdelar som även om de skiljer sig åt ändå kan åtgärdas på samma vis. Sätten att åtgärda nackdelarna med olja och pellets har dock vissa problem, dels att det kommer att kosta en del pengar att åtgärda dem, och dels genom att de sätt som finns att åtgärda dem på skiljer sig från hus till hus, beroende på husets beskaffenhet och var i landet det ligger.

Anledningarna till att olja och pellets är dåliga
Alla är väl vid det här laget medvetna om att förbränning av olja är dåligt för miljön, väldigt dåligt. Det gäller inte bara på grund av att förbränning av olja bidrar till den globala uppvärmningen; oljeförbränning sprider en hel mängd olika miljöfarliga ämnen som smutsar ner. Att säga att oljeförbrukning har nackdelar är en gigantisk underdrift – på sikt hotar det ju faktiskt mänsklighetens hela existens. Att olja sedan kostar rätt så mycket gör inte saken bättre.

Pellets är inte riktigt lika illa ur miljöhänseende även om det inte är bra. Nackdelarna med pellets är i huvudsak av bekvämlighetsnatur. Under sommaren det kanske går an, när man klarar sig med en eller två säckar pellets i veckan, om ens det. Men vintertid så kan man komma att behöva kånka på flera tunga säckar varje dag för att hålla värmen på sitt hus. Det är definitivt inte bekvämt och även om pellets är billigare än olja så kommer det att kosta en hel del pengar också. Men det finns en (eller, rättare sagt, flera) mycket bra lösningar. Det gäller bara att tänka bortom förbränning som uppvärmning.

Ett helt nytt uppvärmningssystem
Lösningen på nackdelarna med olja och pellets är att helt enkelt skaffa sig ett helt nytt uppvärmningssystem, ett som både är behändigare och som inte förstör miljön. Det enklaste och idag vanligaste alternativet är en värmepump, där det i princip finns fem stycken varianter att välja mellan. Alla bör där kunna finna ett alternativ som passar dem.

Bergvärme
Bergvärme är det kanske vanligaste valet för den som vill skaffa sig alternativ och miljövänlig uppvärmning med låg driftskostnad. Bergvärme ger bra effekt och kan vanligtvis täcka hela bostadens uppvärmningsbehov och på så sätt sänka uppvärmningskostnaderna rejält. Nackdelen är att det kostar en del att installera, och inte alla platser i Sverige lämpar sig för bergvärme.

Jordvärme
Jordvärme är ett alternativ till bergvärme som är nära nog lika effektivt men billigare att installera. Det kräver dock att man har en rätt stor tomt för att kunna installera det, och helst ska också jordmånen passa.

Sjövärme
Sjövärme är ovanligare än jord- och bergvärme då det kräver tillgång till en tillräckligt stor vattensamling för att kunna utnyttjas. Men liksom berg- och jordvärme kan sjövärme stå för det mesta av en bostads värmebehov och på så sätt skona miljön samtidigt som det sparar tusenlappar.

Luft/vattenvärme
Luft/vattenvärme är inte like effektivt som berg-, sjö-, och jordvärme men har den fördelen att det kan installeras i bostäder som inte kan använda sig av dessa tre. Även om det inte är lika effektivt så kommer det dock i normalfallet att innebära en besparing, samtidigt som det är bättre för miljön.

Luft/luftvärme
Luft/luftvärme är överlag det minst effektiva av de alternativa uppvärmningssätten, men om huset har en öppen planlösning och inte är alltför stort så kan det vara riktigt effektivt. Det har också den fördelen att det är betydligt billigare än ovanstående uppvärmningssätt att installera

Ger fördelar med få nackdelar
Alla de ovanstående alternativa uppvärmningssätten gör fördelar med få nackdelar, även om alla inte är lika effektiva (vilket torde framgå av tabellen). Att råda bot på miljöfarliga uppvärmningssätt är ett av vår tids stora problem och om det samtidigt går att spara pengar över tid genom att göra det… ja då finns det inga skäl att inte råda bot på de nackdelar som förbränning av olja och pellets innebär.