Nackdelar med betongpannor

betongpannorBetongpannor har blivit ett mycket vanligt alternativ till tegel och det är lätt att förstå varför: de liknar tegelpannor men är betydligt billigare och har även en del andra fördelar, som hållbarheten. Om man måste gå på ett tegeltak så kan man räkna med att spräcka en och annan tegelpanna. Så är inte fallet med betongpannor som på det viset är betydligt robustare. Men självklart finns det också nackdelar med betongpannor som gör att tegel fortfarande är förstahandsvalet för många; i alla fall bland de som inte har någonting emot att betala lite mer för sitt tak.

De är tunga
Betongpannor väger mer än tegelpannor och mycket mer än plåt, shingel och papp. Det gör att det kommer att bli ett drygt arbete att lägga dem, ett arbete som sedan också innebär vissa risker. Visserligen är det inte överdrivet svårt att lägga betongpannor (det brukar sägas vara enklare än tegel), men riskerna ska inte underskattas. Inte minst då att få upp betongpannorna på taket. Om man inte ska lägga betongpannorna själv utan tänkt sig att anlita en takläggare för jobbet så försvinner den här nackdelen till stor del, men att anlita takläggare är långt ifrån gratis.

De åldras inte lika bra som tegel
Det är en allmänt accepterad sanning att tegelpannor åldras väldigt bra och blir vackrare med åren. Samma sak brukar inte sägas om betongpannor, där utseendet tvärtom försämras under årens lopp. Dock ska detta inte överdrivas, 25 år gamla betongpannor kanske inte är lika fina som 25 år gamla tegelpannor men de behöver inte på något vis vara fula. Det kräver dock visst underhåll; betongpannor har ett inte helt oförtjänt rykte om att dra till sig mossa i högre utsträckning än tegel.

Om man tvättar och vårdar sitt tak så att mossa inte får fäste ska det inte behöva bli något problem, men det kräver som sagt en del aktivt underhåll. Att betong lätt drar till sig mossa, vilket även binder vatten. Det finns då en risk att mosstuvor fastnar i hängrännorna vilket kräver extra arbete för att ordna.

De håller inte lika länge som tegel
Även om betongpannor har en rätt så bra livslängd i dag så kan den inte mäta sig med tegelpannornas. Livslängden för betongpannor varierar också mycket beroende på hur de tillverkats, vilken sorts påfrestningar de utsätts från med mera, men brukar sägas ligga mellan 30 och 60 år. Tegelpannor å sin sida håller betydligt längre: tegelpannor som är över hundra år gamla är inte helt ovanligt. Ibland sägs det att tegelpannors livslängd är obegränsad, vilket är en överdrift men det ligger lite i det. Ditt tegeltak kan definitivt överleva dig och gå i arv till dina barn.

Taklutning
En nackdel som både betong och tegel har är att de både kräver en lutning om minst 14°. Det gör att man blir mer begränsad än om man väljer ett tak av shingel, plåt eller papp, som klarar lägre lutningar än så. Betongpannor ställer också vissa krav på undertaket för att kunna läggas på en så pass låg lutning som 14°.