Nackdelar med bergvärme

bergvärmeBergvärme har ett mycket gott rykte vilket gör det lätt att tro att det inte har några nackdelar. Men liksom även solen har sina fläckar så är inte heller bergvärme utan problem. Att fördelarna överväger är ingen hemlighet, men dessa fördelar är inte alltid tillräckligt för alla och de nackdelar som finns kan göra så att man hellre bör välja ett annat alternativ. Vissa av nackdelarna med bergvärme är också enbart potentiella och går att undvika, men de finns fortfarande där och är någonting man bör ha i åtanke när man skaffar sig bergvärme.

Priset
Nackdel nummer ett med bergvärme är utan någon större tvekan priset. Det är dyrt att skaffa bergvärme även om förhållandena är idealiska. Motargumentet här är att bergvärme kommer att löna sig i längden i och med att man sänker kostnaderna för uppvärmning. Problemet är då att det förutsätter att man över huvud taget har de pengar som krävs för att skaffa bergvärme. Det låter som lite av en paradox men faktum är att det ofta krävs pengar för att kunna spara pengar och så är definitivt fallet med bergvärme. Denna första nackdel är det tyvärr många som inte lyckas ta sig förbi, även om det definitivt ofta är värt det att göra sitt bästa – spara och snåla, med insikt om att det hela kommer att löna sig i längden.

Permafrost
Det finns en gräns för hur mycket värme som kan utvinnas ur ett borrhål och det är viktigt att detta är korrekt dimensionerat. Normalt så kommer borrhålets temperatur att sjunka under vinterhalvåret när behovet app uppvärmning är som störst, för att sedan återhämta sig under sommaren. Om borrhålet inte är tillräckligt djup så kommer det att innebära att mer värme tas ut ur det än som kommer tillbaka under sommaren. Det gör till att börja med att man får ut sämre effekt ur det och kan i värsta fall leda till permafrost. En korrekt bedömning av bostadens uppvärmningsbehov är alltså mycket viktig när man skaffar sig bergvärme, eftersom det är väldigt svårt att rätta till misstag i efterhand.

Buller
Bergvärmepumpar låter en del vilket kan vara störande. Detta beror på saker som bostadens uppbyggnad och var pumpen placeras. En bergvärmepump bör företrädesvis placeras avskilt, exempelvis i källaren, för att minimera bullerfaktorn. Hur pass mycket en bergvärmepump låter beror på konstruktion, märke och storlek. Om bostaden i fråga är lyhörd så är eventuellt buller från bergvärmepumpen något som bör tas i beaktande även om bullernivån inte ska överdrivas.

För lite vatten
Det är vanligt att skaffa sig en kombinerad bergvärmepump och varmvattenberedare, vilket kan vara en mycket bra idé. Om man bestämmer sig för att göra det så är det dock väldigt viktigt att varmvattenberedaren är tillräckligt stor för att tillgodose hushållets fulla varmvattenbehov, eftersom det är svårt att byta ut den i efterhand. Många underskattar hur pass mycket varmvatten som de förbrukar och har man då en kombinerad varmvattenberedare och värmepump så kan man ändå bli tvungen att skaffa sig en extra extern varmvattenberedare.