Frågor och svar

Vad för vanliga problem kan man stöta på vid takrenovering/takbyte?
Att renovera tak är någonting som kan vara mycket riskabelt. Även små fel som man gör kan få mycket stora konsekvenser. Men den del som oftast ställer till störst problem är underlagstaket. Det är väldigt viktigt att detta håller tätt och inte läcker. Misstag som man kan göra är att man spikar fel när man spikar fast det i sponten (underlagstak är vanligtvis papptak), vilket direkt leder till problem. Men ofta så negligerar man underlagstaket lite, och även sponten. Det är viktigt att sponten inte visar några som helst tecken på att ruttna. Så det vanligaste problemet vid takläggning och takrenovering är att man inte lägger ner så mycket omsorg om underlagstaket och taksponten som man borde.

Vad för vanliga problem kan man stöta på när man installerar värmepump?
Det första möjliga problemet, som är gemensamt för alla värmepumpar, är att man väljer en pump som inte ger tillräckligt med effekt. Att täcka uppvärmningsbehovet till 100 % med en värmepump är sällan möjligt, men med en för svag värmepump jämfört med vad man skulle kunna ha så kommer man inte att göra på långa vägar lika stora besparingar vad gäller uppvärmning som man annars teoretiskt skulle kunna. De olika värmepumparna har sedan vissa specifika problem:

  • Bergvärme och jordvärme: ett möjligt problem här är permafrost, att borrhålet/den nedgrävda kabeln försöker ta ut mer värme än som jorden/berget klarar av att återbilda under sommaren. Temperaturen sänks då gradvis under ett antal år tills permanent iskyla råder där och den effekt man kan få ut ur jord/bergvärmesystemet minskar drastiskt. Det gäller alltså att dimensionera borrhålet respektive nedgrävandet av kabeln korrekt.
  • Luft/vattenvärme: Det största möjliga problemet här är att man försöker installera systemet i ett område där det under långa perioder är så pass kallt att luft/vattenvärmesystemet inte kan utnyttjas så väl. I sådana områden (långt norr i Sverige exempelvis) bör man definitivt se närmare på bergvärme och jordvärme snarare än luft/vattenvärme.
  • Luft/luftvärme: Vad som kan orsaka problem här är dels samma sak som vid luft/vattenvärme – i alltför kalla områden är det svårt att få ut tillräckligt med effekt för att luft/luftvärme ska bli ett bra alternativ. Men luft/luftvärme kan också få problem om luften i bostaden inte cirkulerar bra, eftersom det värmer upp från en utgångspunkt. Det kräver god luftcirkulation och helst en öppen planlösning.

Vad för vanliga problem kan man stöta på när man installerar nya fönster?
Ett vanligt problem är att monteringen inte går helt rätt till vilket gör att fönstret inte klarar av att hålla tätt. På så vis kommer mycket extra kalluft att slippa igenom, även om det rör sig om ett lågenergifönster med tre glas. Själva monteringen är här mycket viktig och det är oftast bäst att låta en fönstermontör sköta det hela i stället för att göra det själv. Gör man det själv och det skulle bli mindre bra så är det väldigt svårt att fixa till i efterhand.

Ett annat vanligt problem är att man köpt fönster som inte har exakt rätt storlek. En fönstermontör kan (vanligtvis) fixa till detta, men det är bäst att göra rätt från början. Försäkra dig om att du mäter på precis det vis som fönstertillverkaren vill.

Leave a Reply